Titulní strana
  Informace o naší firmě   Naše činnost   Nabídka produktů   Ukázkové reference   Ceny   Objednávky   Kontakty, kde nás najdete   Odkazy na partnery  
FLORES Kominictví
Jako profesionálové máme v našem řemesle dokonalý přehled.

Jsme firma, která se zabývá již po mnoho let údržbou, opravou nebo novým řešením kouřových cest na profesionální úrovni. Naše nabyté vědomosti a dlouholeté zkušenosti jsou zárukou, že zákazníkovi navrhneme nejlepší možné řešení včetně kvalitního provedení. Součástí provedeného díla je vypracování konečné revizní zprávy.
Naší činnost provádíme pouze v souladu platnými zákony, normami.

Naše firma, kterou zastupuje Miloň Podobský se pravidelně zúčastňuje odborných školení, která souvisí s naší profesí

  • je členem Společenstva Kominíků ČR a rady SKČR
  • zastupuje v oboru kominictví Regionální cech Libereckého kraje
  • je držitelem osvědčení o autorizaci k měření účinnosti spal. zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest podle zákona č. 86 o ochraně ovzduší, které nám vydalo Ministerstvo životního prostředí
  • je držitelem osvědčení Revizí technik komínů vydaném institutelm Výchovy a bezpečnosti práce v Brně
  • je držitelem osvědčení měření emisí malých zdrojů, které bylo vydáno ve školícím středisku Mühlbachu v SRN


  • Copyright 2003, Flores Kominictví Design a tvorba - Simple Design -