Titulní strana
  Informace o naší firmě   Naše činnost   Nabídka produktů   Ukázkové reference   Ceny   Objednávky   Kontakty, kde nás najdete   Odkazy na partnery  

Technologie Furanflex Autorizované meření Schiedel - Komínové systémy
Nabídka produktů Furanflex – nová technologie vložkování komínů

Přednosti:

 • využívá dle potřeby celou plochu průřezu komínového průduchu
 • stávající průduch se vložkováním nezúží
 • snižuje nutnost rozšíření průduchu frézováním
 • umí si poradit s lomenými komíny bez nutnosti vybourání manipulačních otvorů
 • je chemicky naprosto odolný s neomezenou životností
 • nemá žádné spoje a je tedy vhodný nejen pro suchý a mokrý provoz, ale i pro přetlakové spalinové cesty
 • trvale odolává teplotě spalin do 250°C, je tedy určen pro odvod spalin od spotřebičů na kapalná a plynná paliva
 • je nanejvýš vhodná pro vložkování již nevhodných nebo poškozených průduchů z materiálu azbestocement


 • Popis:

    Komínová vložka Furanflex je měkká hadice „nekonečné délky“ složená z umělé pryskyřice skelného vlákna. Po spuštění do komínového průduchu se nafoukne vzduchem a vytvrdí horkou párou. Vytvrzení trvá podle délky a velikosti průřezu 1-3 hodiny. Po vytvrzení vznikne dokonale tuhá tvrdá a pevná komínová vložka, která je tvarově naprosto stabilní beze spojů.
    Vložku Furanflex lze dodat od průřezu 80-450 mm pro přímé i uhýbané komínové průduchy kruhového, čtvercového, obdélníkového popř. jiného průřezu. Maximální délka vložky není omezena.

  Příklady využití nafukovací vložky Furanflex:

 • Využití plochy průřezu komínového průduchu

 • 1) Klasická kovová komínová vložka
  2) Vložka Furanflex


 • Komínový průduch v průřezu 150x150 mm

 • a) lze klasicky vyvložkovat ohebnou nebo pevnou vložkou o průměru max 135 mm
  b) při použití vložky Furanflex lze docílit průřez odpovídající průměru vložky 160 mm


 • Komínový průduch o průřezu 125x125 mm

 • a) lze klasicky vyvložkovat ohebnou nebo pevnou vložkou o průměru max 110 mm
  b) při použití vložky Furanflex lze docílit průřez odpovídající průměru vložky 135 mm

     

  Komínové průduchy jsou dnes v mnoha případech tvořeny azbestocementovými pouzdry, které mají v současné době z hlediska platných ČSN nevyhovující vlastnosti.
    Z hlediska ekologického se při provozu z tohoto materiálu uvolňují azbestová vlákna, která jsou pro nadýchání v plicích karcinogenní. Odstranění tohoto materiálu ze stavby je z hlediska hygieny a bezpečnosti práce velmi náročné.

    V tomto případě lze s velkým úspěchem použít pro převložkování tohoto nebezpečného materiálu vložku Furanflex, která osinkocementový průduch zpevní, zakonzervuje a zároveň nezúží. Vznikne nový dokonalý průduch bez spojů, naprosto chemicky odolný.
    Komínové vložky pevné nebo ohebné z materiálu AL dlouhodobě používané postupně dožívají a jsou na některých místech již netěsné. Jejich demontáž je však velmi problematická. I v tomto případě lze velmi výhodně použít nafukovací vložku Furanflex, která vytvoří ve staré poškozené vložce nový povrch s dlouhodobou odolností bez nutnosti demontáže.

    Tam, kde se vyžaduje přetlaková kouřová cesta pro odvod spalin od kotlů s přetlakovými hořáky, kotlů kondenzačních a kogeneračních jednotek, je použití komínové vložky Furanflex velmi výhodné, protože nemá uvnitř průduchu žádné spoje a nemůže tedy dojít k případným netěsnostem, ke kterým může dojít ve spojích jednotlivých komponentů u klasických komínových vložek.
    Technologii Furanflex lze použít nejen pro komíny, ale také pro možné vypouzdření vnitřních poškozených kanalizačních svodů bez nutnosti bourání, nebo ji dodatečně umístit do nejrůznějších šachet a průduchů.
    Tato nová technologie vložkování komínů nafukovacím systémem Furanflex pochází z Maďarska, byla úspěšně odzkoušena a exportována nejen do všech severských zemí Evropy, ale i do Francie, Itálie, Švýcarska, Rakouska, Litvy a dalších zemí, kde se velmi úspěšně rozvíjí.  1. Příprava kompresoru s vyvíječem páry a řídící jednotkou pro vytvrzení vložky FURANFLEX

  2. Spouštění vložky FURANFLEX ve složeném stavu do průduchu  3. Upevněná horní část vložky FURANFLEX na komínovém tělese a opatřena ventilem  4. Vložka FURANFLEX v dolní části uchycena a připravena k vytvrzení  5. Tvrzení vložky FURANFLEX  Copyright 2003, Flores Kominictví Design a tvorba - Simple Design -