Titulní strana
  Informace o naší firmě   Naše činnost   Nabídka produktů   Ukázkové reference   Ceny   Objednávky   Kontakty, kde nás najdete   Odkazy na partnery  

Technologie Furanflex Autorizované meření Schiedel - Komínové systémy
Autorizované měření
účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a kontrola spalinových cest dle zákona č.86 o ochraně ovzduší

  Tato služba je určena provozovatelům zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti. Konkrétně se jedná o spotřebiče na tuhé palivo:
  • o výkonu 15-200 Kw
  • o výkonu 11-200 Kw pro spotřebiče na kapalné a plynné palivo


  •   U těchto spotřebičů je povinnost zajistit měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek 1x za dva roky a kontrolu spalinových cest v určených termínech.
      Tuto službu si můžete objednat u nás s tím, že se předem dohodneme na finančních podmínkách a poté se toto měření a kontrola bude provádět z naší strany v pravidelných intervalech, které jsou dány zákonem č.86/2002 vyhl.č.356/2002 MŽP a NV č.352/2002.
      Pokud se rozhodnete pro naši firmu, zbavíte se do budoucna všech starostí o tuto Vaši povinnost.


    Copyright 2003, Flores Kominictví Design a tvorba - Simple Design -